Bilime Dayalı Hedefler

Bilime dayalı hedefler (SBT’ler), Paris İklim Anlaşması’nda belirtildiği gibi, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlamak için gereken hırs düzeyiyle uyumlu sera gazı emisyonu azaltma hedefleridir. SBT’ler, şirketlere ve kuruluşlara mevcut en iyi bilime dayanan iddialı, uzun vadeli emisyon azaltma hedefleri belirlemeleri için bir çerçeve sağlar.

SBT’ler, en son iklim bilimini dikkate alan ve küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak için mevcut karbon bütçesini dikkate alan titiz, bilime dayalı bir metodoloji kullanılarak geliştirilir. Metodoloji, şirketlerin sektörlerine, büyüklüklerine ve tarihsel emisyonlarına dayalı olarak küresel emisyon azaltma çabalarındaki adil paylarını belirlemelerine olanak tanıyan bir hedef belirleme protokolü içerir. SBT’ler, iddialı, güvenilir ve Paris Anlaşması ile uyumlu olduklarından emin olmak için bağımsız olarak değerlendirilir ve doğrulanır. SBT’ler, iklim eylemine bağlılıklarını göstermenin, karbon ayak izlerini azaltmanın ve iş stratejilerini Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu hale getirmenin bir yolu olarak dünyanın dört bir yanındaki şirketler ve kuruluşlar tarafından giderek daha fazla benimsenmektedir. Şirketler, SBT’ler belirleyerek iklimle ilgili risklere maruz kalma oranlarını azaltabilir, itibarlarını artırabilir ve paydaşlar için değer yaratabilir. SBT’ler ayrıca şirketlerin maliyet tasarrufu ve çevresel faydalar sağlayabilecek yenilik, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur.

Genel olarak, bilime dayalı hedefler, iddialı iklim eylemi gerçekleştirmek ve küresel ısınmayı sınırlamak için küresel çabaya katkıda bulunmak isteyen şirketler için sağlam ve güvenilir bir çerçeve sağlar.