CDP (Carbon Disclosure Project)

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), şirketleri ve hükümetleri çevresel etkilerini, özellikle de sera gazı emisyonlarını ölçmeye, açıklamaya ve yönetmeye teşvik etmek için çalışan, kâr amacı gütmeyen küresel bir kuruluştur. CDP, şirketlerden ve şehirlerden karbon emisyonları, iklim riskleri ve çevresel performansları hakkında veri toplayan ve değerlendiren küresel bir açıklama sistemi yürütür.

CDP, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını raporlamaları ve ilerlemelerini sektördeki emsalleriyle karşılaştırmaları için kapsamlı bir platform sağlar. CDP, 10.000’den fazla şirket ve 500 şehrin çevresel verilerini platform aracılığıyla ifşa etmesiyle, sürdürülebilirlik raporlaması için yaygın olarak tanınan bir standart haline gelmişti. CDP’nin amacı, çevresel konularda kurumsal şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik etmek ve şirketleri çevresel etkilerini azaltmak için harekete geçmeye teşvik etmektir. CDP’nin verileri ve analizleri ayrıca yatırımcılar, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar tarafından çevresel konularda bilinçli kararlar almak için kullanılır.

Genel olarak, Karbon Saydamlık Projesi, sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek ve çevre yönetimine olan bağlılıklarını göstermek isteyen şirketler ve hükümetler için temel bir araçtır.