TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTI (TSRS)

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTLARI (TSRS): Şirketlerin Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Bir Rehber

Günümüzde şirketlerin sadece finansal performanslarına odaklanmaları yeterli değil. Artık işletmeler, sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini de hesaba katarak sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanmak zorundalar. Bu bağlamda, Türkiye’de de şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek ve raporlamak için bir standart olan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), önemli bir rol oynamaktadır.

TSRS Nedir?

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında şirketlerin raporlama süreçlerini standardize etmeyi amaçlayan ulusal bir çerçevedir. TSRS, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını ölçmek, yönetmek ve raporlamak için bir rehber niteliği taşır.

TSRS’nin temel amacı, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmek için genel kabul görmüş standartları ve rehberleri sunarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve karar verme süreçlerini iyileştirmektir. Bu standartlar, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarını daha tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir hale getirerek yatırımcılar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşlar için değerli bilgiler sunmayı amaçlar.

TSRS’nin Özellikler?

TSRS, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını raporlama sürecinde rehberlik etmek için belirli özelliklere sahiptir:

  1. Kapsamlılık: TSRS, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarında kapsamlı bir yaklaşım benimsemelerini teşvik eder. Bu, şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini belirleme, ölçme ve raporlama sürecini içerir.
  2. Karşılaştırılabilirlik: Standartlar, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını karşılaştırılabilir hale getirmek için belirli ölçüm ve raporlama yöntemlerini belirler. Bu, endüstri ortalamalarıyla veya önceki yıllarla karşılaştırmalar yapmayı mümkün kılar.
  3. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: TSRS, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını şeffaf bir şekilde raporlamasını teşvik eder. Bu, paydaşların şirketlerin ESG faktörlerine olan etkilerini anlamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olur.
  4. Uluslararası Uyum: TSRS, uluslararası sürdürülebilirlik raporlama standartlarıyla uyumludur ve uluslararası raporlama gelişmelerini yakından takip eder. Bu, Türk şirketlerinin küresel pazarlarda rekabet edebilirliğini artırır.

TSRS’nin Faydaları

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, şirketlerin ve paydaşların bir dizi faydasını sağlar:

  • Şirketler İçin: Şirketler, TSRS sayesinde sürdürülebilirlik performanslarını daha etkili bir şekilde yönetebilir, riskleri azaltabilir ve fırsatları belirleyebilirler. Ayrıca, şeffaflık ve hesap verebilirlik artar ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımcıların ve tedarikçilerin dikkatini çekme şansı artar.
  • Yatırımcılar İçin: Yatırımcılar, TSRS’ye uygun olarak hazırlanmış sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla şirketlerin ESG performanslarını daha iyi anlayabilirler. Bu da daha iyi yatırım kararları alabilmelerine olanak tanır.
  • Toplum ve Çevre İçin: TSRS, şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini daha iyi anlamalarını ve yönetmelerini teşvik eder. Bu da toplum ve çevre için daha sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesine katkıda bulunur.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Hangi İşletmeler İçin Zorunludur?

29.12.2023 tarih 32414 Resmi Gazete Sayılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)’nin uygulama kapsamına ilişkin kurul kararı’na göre;

·         Aktif Toplamı 500 Milyon Türk Lirası

·         Yıllık Net Satış Hasılatı 1 Milyar Türk Lirası

·         Çalışan Sayısı 250 Kişiden Fazla

Ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan kurum, kuruluş ve işletmelerin TSRS kapsamında Sürdürülebilirlik Raporu hazırlamaları gerekmektedir.

6362 Sayılı Kanun Uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine zorunlu olan şirketlerden:

·         Yatırım Kruluşları,

·         Kolektif Yatırım Kuruluşları,

·         Portföy Yönetim Şirketleri,

·         İpotek Finansmanı Kuruluşları,

·         Merkezi Takas Kuruluşları,

·         Merkezi Saklama Kuruluşları,

·         Veri Depolama Kuruluşları,

·         SPK Onaylı İzahname veya İhraç Belgesi Bulunan Anonim Şirketler,

·         Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen, halka arz edilmeyen pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden ve ya bu amaçla SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi olan anonim şirketler,

·         Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kapsamında faaliyet gösteren Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri,

·         Borsa İstanbul (BİST) piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen şirketler,

·         Kıymetli Madenler Aracı Kurumları,

·         Kıymetli Maden Üretimi ve Ticaretiyle İştigal Eden Şirketler

·         Bankalar (TMSF bünyesinde yer alanlar hariç) olan kurum, kuruluş ve işletmeler Sürdürülebilirlik Raporlamasında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) larını uygulamak zorundadır.

Yukarıdaki şartları sağlamayan kurum, kuruluş ve işletmeler isteğe bağlı olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında Sürdürülebilirlik Raporu hazırlayabilir.

 Sonuç

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Türk şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek, yönetmek ve raporlamak için önemli bir araçtır. TSRS, şeffaflık, hesap verebilirlik ve karar verme süreçlerini iyileştirerek hem işletmeler hem de paydaşlar için değerli bilgiler sunar. Bu standartlar, Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanındaki gelişimine katkıda bulunarak daha adil, yeşil ve kapsayıcı bir ekonomi için bir adım daha atar.