ESG Danışmanlık

ESG, yatırımcıların ve paydaşların bir şirketin veya kuruluşun sürdürülebilirliğini ve etik uygulamalarını değerlendirirken dikkate aldığı üç ana alan olan Çevresel, Sosyal ve Yönetim anlamına gelir. ESG’nin çevresel boyutu, bir şirketin karbon ayak izi, enerji verimliliği, atık azaltma ve su kullanımı dahil olmak üzere doğal çevre üzerindeki etkisine odaklanır. ESG’nin sosyal boyutu, bir şirketin işgücü uygulamaları, insan hakları, topluluk katılımı ve çeşitlilik ve kapsayıcılık dahil olmak üzere toplum üzerindeki etkisini ifade eder. ESG’nin yönetişim boyutu, yönetici tazminatı, yönetim kurulu çeşitliliği ve hissedar hakları dahil olmak üzere bir şirketin yönetim yapısı ve uygulamalarıyla ilgilidir.

ESG, sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve paydaşlar için giderek daha önemli hale geliyor. ESG ölçütlerinde iyi performans gösteren şirketlerin, sürdürülebilirlik ve etik uygulamalara bağlı şirketler arayan yatırımcıları, müşterileri ve çalışanları çekme olasılığı daha yüksektir. ESG ayrıca şirketlerin riskleri yönetmesine ve büyüme ve yenilik fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur. ESG’yi iş stratejilerine entegre eden şirketler, iklim değişikliği, sosyal eşitsizlik ve düzenleyici değişiklikler dahil olmak üzere küresel ekonominin zorluklarını aşmak için daha iyi bir konumdadır.

Genel olarak ESG, sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstermek, riskleri yönetmek ve paydaşlar için değer yaratmak isteyen şirketler için temel bir çerçevedir.