SPO (Second Party Opinion)

İkinci taraf görüşü (Second Party Opinion – SPO), genellikle finansal ve sürdürülebilirlik projeleri için kullanılan bir değerlendirme sürecidir. SPO, projenin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını bağımsız bir şekilde değerlendiren bir uzmanın görüşünü ifade eder.

SPO’nun amacı, projenin sürdürülebilirlik performansını bağımsız bir gözle değerlendirerek yatırımcılara, kreditörlere ve diğer paydaşlara güvenilir bir görüş sunmaktır. Bu görüş, projenin çevresel ve sosyal etkilerini, risklerini ve fırsatlarını açıklar. SPO raporu, projenin sürdürülebilirlik hedeflerine uygunluğunu, performansını ve yönetişim yapılarını değerlendirir.

SPO, projelerin veya finansal ürünlerin sürdürülebilirlik performansını belgelemek ve şeffaflık sağlamak için tercih edilir. Bu, yatırımcıların ve kreditörlerin projeleri değerlendirirken çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurmalarına yardımcı olur. SPO raporları, projenin sürdürülebilirlikle ilgili performansını objektif bir şekilde değerlendiren bağımsız bir kuruluşun görüşünü sunarak, projenin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırır.