ISO 14064-2 Karbon Azaltım ve Uzaklaştırma Projeleri

ISO 14064-2, ISO 14064 standardının ikinci bölümü olup, kuruluşlar için sera gazı (GHG) emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması konusunda rehberlik sağlar. Standardın bu kısmı, özellikle yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması gibi sera gazı projelerinin veya eylemlerinin uygulanmasına odaklanmaktadır. Standart, kuruluşların karbon ayak izlerinin daha doğru ve şeffaf bir şekilde ölçülmesine izin vererek, projeleriyle ilişkili sera gazı emisyonlarını ve azaltımlarını değerlendirmeleri ve raporlamaları için kapsamlı bir çerçeve sağlar.

ISO 14064-2, uygun hesaplama metodolojilerinin belirlenmesi ve seçimi, veri toplama ve kalite güvencesi ve kontrolü dahil olmak üzere projeye özel sera gazı envanterlerinin geliştirilmesi için gereklilikleri ortaya koymaktadır. Standart ayrıca, sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının izlenmesi ve raporlanması ile projeyle ilgili sera gazı beyanlarının doğrulanması ve onaylanması hakkında rehberlik sağlar. Kuruluşlar, ISO 14064-2’yi benimseyerek iklim değişikliğini hafifletme ve karbon ayak izlerini azaltma konusundaki kararlılıklarını gösterebilirler. Standart aynı zamanda kuruluşların çevresel performanslarını iyileştirme, maliyetleri düşürme ve paydaş beklentilerini karşılama fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Genel olarak ISO 14064-2, sera gazı emisyonlarını şeffaf ve güvenilir bir şekilde ölçmek ve yönetmek isteyen kuruluşlar için temel bir araçtır.