LCA

LCA (Life Cycle Assessment) veya yaşam döngüsü değerlendirmesi, bir ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini sistematik olarak analiz etmek ve değerlendirmektir.

LCA, bir ürünün çevresel performansını değerlendirmek için geniş bir perspektif sunar. Bu değerlendirme, ürünün hammaddelerinin çıkarılması, üretimi, kullanımı, nakliyesi, sona ermesi ve atık yönetimi gibi tüm aşamaları kapsar. Bu süreçte kaynak kullanımı, enerji tüketimi, su kullanımı, emisyonlar, atık oluşumu gibi çevresel etkilerin analiz edilmesi amaçlanır.

LCA, veri toplama, analiz, yorumlama ve sonuç çıkarma aşamalarını içerir. Bu süreçte, ürünün veya hizmetin her bir aşamasındaki çevresel etkileri ve kaynak tüketimini belirlemek için genellikle ölçme, hesaplama ve modellenme yöntemleri kullanılır. Elde edilen veriler ve sonuçlar, çevresel performansı iyileştirmek için stratejiler ve kararlar geliştirmek için kullanılır.

LCA’nın önemli birkaç etkisi şu şekildedir,

  • Çevresel Etkilerin Belirlenmesi: LCA, şirketlere çevre açısından önemli noktaları belirleme ve iyileştirme fırsatları yaratır.
  • Karar Verme Süreçlerine Bilimsel Temel Sağlama: LCA, veri odaklı bir yaklaşım kullanarak şirketlere ve karar vericilere objektif bilgiler sunar.
  • Ürün İyileştirmesi ve İnovasyon: LCA sonuçları, şirketlere ürünlerini daha çevre dostu hale getirme ve çevresel etkilerini azaltma fırsatı sunar. Bu da rekabet avantajı sağlayabilir ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
  • Paydaş İletişimi ve Şeffaflık: LCA, şirketlerin çevresel performanslarını açıkça raporlamalarına ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurmalarına yardımcı olur.

Bu değerlendirme, şirketlere çevresel performanslarını anlamak, iyileştirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için bilgi sağlar. Aynı zamanda paydaşlarla etkili iletişim kurma ve çevresel sorumluluklarını açıkça raporlama konusunda da rehberlik eder. LCA, çevresel ayak izlerini ölçmek ve yönetmek ve sürdürülebilir ürün ve hizmetlere yönelik artan talebi karşılamak isteyen kuruluşlar için temel bir araçtır.