Sürdürülebilir Kalkınma Hedefler Raporu 2023/24 Endeksler ve Sıralamalar

Avrupa’da 2023/24 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Zorluklar-Sıralamalar

Avrupa’da 2023/24 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi raporu, bölgenin sürdürülebilirlik çabalarını değerlendiriyor. Rapora göre, Kuzey Avrupa ülkeleri, Finlandiya’nın dördüncü kez üst üste birinci sırada yer almasıyla dikkat çekiyor. Ancak, başarıların yanı sıra bir dizi zorluk da ortaya çıkıyor.

Endeks Sıralaması ve Gösterge Tabloları: Kuzey Avrupa’nın Liderliği

Finlandiya, İsveç ve Danimarka, endeks sıralamasında üst sıralarda yer alırken, genel skorları 80 ve üzerinde. Ancak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada bile bu ülkelerin karşılaştığı zorluklar, gösterge tablolarında net bir şekilde görülüyor. Bazı hedeflere ulaşmada önemli zorluklarla karşılaşıldığı belirtiliyor.

Zorluklar: Beş Büyük Sorunun Altı Çiziliyor

Rapor, Avrupa’nın karşılaştığı beş büyük sürdürülebilir kalkınma hedefi sorununu vurguluyor:

Eşitsizlik Krizi: 2020’den bu yana yaşanan krizler, özellikle Kimseyi Geride Bırakma göstergelerindeki ilerlemeyi durdurdu ve hatta geri çevirdi.

Çevresel Zorluklar: Çevresel ve biyolojik çeşitlilik hedefleri, özellikle sürdürülebilir gıda ve toprak sistemlerinde devam eden zorluklarla karşı karşıya.

Tedarik Zinciri Etkileri: Sürdürülebilir olmayan tüketim ve tedarik zincirlerinin uluslararası etkileri, olumsuz sonuçlara yol açıyor.

Ülkeler Arası Boşluklar: Avrupa ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki boşluklar ve yavaş yakınlaşma hızı.

Yavaş İlerleme: 2015’ten bu yana kaydedilen ilerleme, tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için yeterli değil.

Detaylı Analiz ve İlerleme Değerlendirmesi

Rapor, gösterge tabloları aracılığıyla detaylı bir analiz sunuyor. Bu tablolar, ülkelerin belirli hedeflere ulaşma performansını ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyor ve bazılarının zorlu görevlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Kimseyi Geride Bırakma Endeksi ve Yakınsama Süreci: Eşitsizlikle Mücadelede Avrupa’nın Çabaları

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, eşitsizlikle mücadele çağrısında bulunuyor ve Kimseyi Geride Bırakma Endeksi (LNOB), bu çabaları ölçmek için kullanılıyor. Kuzey Avrupa ülkeleri, LNOB Endeksi’nde yüksek puanlar alırken, Orta ve Doğu Avrupa’da ciddi ülke içi eşitsizlikler gözlemleniyor. LNOB Endeksi’nin dört ana boyutu, aşırı yoksulluk, gelir eşitsizliği, cinsiyet eşitsizliği ve hizmetlere erişim ve kalitesini içeriyor.

Sonuç ve Gelecek İçin Çağrı: AB’nin Karşılaştığı Zorluklar

Rapor, AB’nin karşılaştığı zorluklara dikkat çekiyor ve özellikle jeopolitik gerilimler ve iklim değişikliği gibi küresel tehditlere karşı birlik ve dayanışmanın önemini vurguluyor. İlerlemenin potansiyel olarak tersine dönmesine karşı tetikte olma çağrısı yapılıyor.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir