GRI (Global Reporting Initiative)

Global Reporting Initiative (GRI), dünyada en yaygın kullanılan sürdürülebilirlik raporlama standartlarını geliştiren bağımsız bir uluslararası kuruluştur. GRI Standartları, kuruluşların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) göstergeleri dahil olmak üzere sürdürülebilirlik performanslarını raporlamaları için kapsamlı bir çerçeve sağlar. GRI Standartları önemlilik ilkesine dayanmaktadır, bu da kuruluşların kendi işleri ve paydaşlarıyla en alakalı sürdürülebilirlik konularını raporlamaları gerektiği anlamına gelir.

GRI Standartları, şirketler, hükümetler ve STK’lar tarafından sürdürülebilirlik performanslarını açıklamak ve sürdürülebilirliğe bağlılıklarını göstermek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuruluşlar, GRI Standartlarını kullanarak ESG konularında şeffaflıklarını ve hesap verebilirliklerini geliştirebilir, performanslarını emsalleriyle karşılaştırabilir ve iyileştirme fırsatlarını belirleyebilir. GRI Standartları ayrıca paydaşların güvenilir ve karşılaştırılabilir sürdürülebilirlik bilgilerine dayalı bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Genel olarak GRI, sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılıklarını göstermek isteyen kuruluşlar için temel bir araçtır.