ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi

ISO 14064, sera gazı emisyonlarının ve giderimlerinin ölçülmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda rehberlik sağlayan bir dizi uluslararası standarttır. Standart, kuruluşların karbon ayak izlerini ölçmek ve raporlamak için güvenilir ve şeffaf sistemler kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ISO 14064 üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm, sera gazı envanterlerinin tasarlanması ve yürütülmesi için ilke ve gereklilikleri ele almaktadır. İkinci kısım, sera gazı emisyonlarının ve giderimlerinin miktarının belirlenmesi, izlenmesi ve raporlanması konusunda rehberlik sağlar. Üçüncü bölüm, sera gazı beyanlarının doğrulanması ve onaylanması için gereklilikleri özetlemektedir.

Kuruluşlar, ISO 14064’ü benimseyerek, sera gazı emisyonlarının doğru bir şekilde ölçüldüğünden, raporlandığından ve uluslararası raporlama gerekliliklerini karşıladığından emin olabilir. Standart, kuruluşların karbon ayak izlerini azaltma ve çevresel performanslarını iyileştirme fırsatlarını belirlemelerine de yardımcı olabilir. Ek olarak, paydaşlar çevresel konularda giderek daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik talep ettiğinden, ISO 14064 şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir.

Genel olarak, ISO 14064 sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt eden kuruluşlar için temel bir araçtır.