ISO 14046

ISO 14046, bir ürün, hizmet veya kuruluşun su ayak izi değerlendirmesini (WFA) yürütmek için bir çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır. Standart, su kullanımının ve bunun çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin ölçülmesini ve değerlendirilmesini içeren kapsamlı bir su ayak izi değerlendirmesi yapmak için ilkeleri, gereklilikleri ve yönergeleri tanımlar. Bir ürün veya hizmetin su ayak izi, üretim sürecinde kullanılan su ile herhangi bir ham madde veya girdiyi yetiştirmek için kullanılan su da dahil olmak üzere, onu üretmek için kullanılan toplam su hacmidir.

WFA, şirketlere ve kuruluşlara su kullanımlarını anlamaları, yüksek su tüketimi olan alanları ve suyla ilgili potansiyel riskleri belirlemeleri ve su ayak izlerini azaltmak için stratejiler geliştirmeleri için bir araç sağlar. WFA ayrıca şirketlerin su verimliliği, yeniden kullanım ve geri dönüşüm fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur, bu da maliyet tasarrufu ve çevresel faydalar sağlayabilir. ISO 14046 standardı, şirketlerin su ayak izlerini endüstri ölçütleriyle karşılaştırmalarına ve sürdürülebilir su yönetimine bağlılıklarını göstermelerine olanak tanıyan, su ayak izi değerlendirmesi yapmak için tek tip bir metodoloji sağlar.

Genel olarak ISO 14046, su verimliliğini artırmak, suyla ilgili risklerini azaltmak ve sürdürülebilir su yönetimine bağlılıklarını göstermek isteyen şirketler için temel bir araçtır.