Sürdürülebilirlik İndeksi

Sürdürülebilirlik endeksi, şirketlerin ve yatırımların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını ölçmek ve karşılaştırmak için kullanılan bir araçtır. Sürdürülebilirlik endeksleri, yatırımcılara şirketlerin ve finansal ürünlerin ESG performansı hakkında bilgi sağlayarak sürdürülebilir yatırım uygulamalarını teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu endeksler tipik olarak şirketlerin dahil edilmek için karşılaması gereken karbon ayak izleri, işgücü uygulamaları, insan hakları sicili ve kurumsal yönetişim gibi bir dizi ESG kriterini içerir. Sürdürülebilirlik endeksleri genellikle yatırım stratejilerine ESG faktörlerini dahil etmek isteyen yatırımcılar için bir ölçüt olarak kullanılır ve sürdürülebilirlik ve ESG performansında lider olan şirketlerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

En iyi bilinen sürdürülebilirlik endekslerinden biri, dünya genelinde sürdürülebilirlik odaklı önde gelen şirketlerin performansını izleyen Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’dir (DJSI). DJSI, belirli sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan ve sürdürülebilir yatırım stratejileri için bir kıyaslama sağlayan şirketleri içerir. Diğer sürdürülebilirlik endeksleri arasında MSCI ESG Endeksleri, FTSE4Good Endeks Serisi ve S&P Global ESG Puanları yer alır.

Daha fazla yatırımcı, yatırım kararlarına ESG faktörlerini dahil etmenin önemini fark ettikçe, sürdürülebilirlik endeksleri son yıllarda giderek daha önemli hale geldi. Yatırımcılar, sürdürülebilirlik endekslerini bir ölçüt olarak kullanarak şirketlerin ve finansal ürünlerin ESG performanslarını karşılaştırabilir ve daha bilinçli yatırım kararları verebilir. Sürdürülebilirlik endeksleri, şirketleri endekste yer almak için ESG performanslarını iyileştirmeye teşvik ederek sürdürülebilir iş uygulamalarının desteklenmesine de yardımcı olabilir.

Genel olarak, sürdürülebilirlik endeksleri, sürdürülebilir yatırım uygulamalarını teşvik etmede ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olumlu değişimi yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır.