Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) 🌱

🌍 Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) 🌱

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadelede küresel liderlik rolünü güçlendirmek ve karbon emisyonlarını azaltmak için attığı önemli bir adımdır. Bu mekanizma, AB dışından ithal edilen ürünler için karbon içeriğine dayalı bir fiyatlandırma sistemi getirerek, hem çevresel adaleti hem de uluslararası ticarette rekabet eşitliğini sağlamayı hedefler.

📅 Geçiş Dönemi ve Sonraki Süreç

İlk Aşamada SKDM Öncelikli Sektörler,

Geçiş Dönemi (1.10.2023 – 31.12.2025)

  • İthalatçı firmalar gömülü emisyonlarını raporlamakla yükümlüdür. Doğrulama gerekmemektedir ancak raporlama detaylarında farklılıklar vardır.

Mali Yükümlülüklerin Aşamalı Devreye Girişi (2026-2034)

  • Bu dönem boyunca, SKDM mali yükümlülükleri aşamalı olarak devreye alınacak ve Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’ndeki (AB ETS) ücretsiz tahsisatlar sonlandırılacak. 2034 itibariyle, ürünlerin karbon içeriği üzerinden tam maliyet hesaplanmaya başlanacaktır.

👨‍💼 Yetkilendirilmiş SKDM Yükümlüsü ve İthalat/Gümrük İşlemleri

  • Geçiş dönemi boyunca, ithalat ve gümrük işlemleri yetkilendirilmiş SKDM yükümlüsü (authorized CBAM declarant) tarafından veya doğrudan ithalatçı firma veya gümrük müşavirleri aracılığıyla yapılacaktır.

📊 Raporlama ve Uyumluluk

  • İthalatçılar, ürünlerinin karbon içeriğini belgelemek ve AB’nin karbon fiyatlandırma sistemine eşdeğer bir bedel ödemek zorundadır. Bu süreç, şeffaflığı artırarak hem üreticilerin hem de tüketicilerin bilinçli kararlar almasını sağlar.

🔍 Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Konular:

  • Yüksek emisyonlu tedarik zincirine sahip firmalar için pazar kaybı kaçınılmazdır. Geçiş dönemi boyunca düşük emisyona geçiş stratejileri uygulanmalıdır.
  • Emisyon hesaplamalarında ürünün içerisindeki toplam gömülü emisyon miktarı bakıldığından, tedarik zincirindeki paydaşların üretim süreçlerini değerlendirerek karbon ayak izi analizi gereklidir.
  • Türkiye’nin ortalama emisyon değerleri AB dışındaki ülkelerden daha iyi bir seviyeye sahip olduğu için yerli firmalar için ihracatta pazar payı kazanma fırsatı vardır.

🔗 SKDM hakkında daha fazla bilgi almak için, bize ulaşın !

Etiketler,

#SKDM #SINIRDAKARBONDÜZENLEMEMEKANİZMASI #CBAM #KARBONAYAKİZİ